החזון שלי

בתיה שלום - מאמנת אישית לבני ובנות נוער

החזון שלי הוא להקנות לבני ובנות הנוער כלים אימוניים שיסייעו בידם להתמודד נכונה

עם אתגרים שונים שהם חווים בתקופה זו בחייהם,

ויובילו אותם להצלחה בחיים בכלל ובלימודים בפרט.

אני רואה באימון בני הנוער שלנו שליחות שמהותה להיות שותפה לבניית האישיות שלהם, 

בתקופה בה הם חווים דילמות רבות ושונות ומבקשים תשובות .

בני הנוער הינם דור העתיד של המדינה ופניה של החברה בישראל יעוצבו על ידי

ההדרכה והחינוך שאנו המבוגרים נקנה להם.

אני מאמינה שאם ננחה אותם נכונה להתמודדות עם אתגרי החיים השונים

מתוך ההבנה שעלינו המבוגרים מוטלת האחריות להנחות ולהדריך אותם

נוכל ליצור חברה טובה יותר בישראל של מחר.